Organización

Instructores Militares

COMPAÑÍA 5TO AÑO

Cap EP Mejía Sánchez Ronny                            Cmdte Cia 5to Año – Sección Logística (S-4)

Tco EP Flores Sanchez Carlos Enrique            Cmdte Secc Cia 5to Año

Tco EP Calderón Montenegro Segundo           Cmdte Secc Cia 5to Año

Tco EP Sanchez Asturay Fernando                   Cmdte Secc Cia 5to Año

Tco EP Esquia Llanos Victor                              Cmdte Secc Cia 5to Año

 

COMPAÑÍA 4TO AÑO

Alf EP Ayerve Baca Luis Miguel                       Cmdte Cia 4to Año

Tco EP Nunura Morales Juan Henry               Cmdte Secc Cia 4to Año

SO EP Olaya Gonzales Leonidas                       Cmdte Secc Cia 4to Año

SO EP Dominguez Granadino Teo                    Cmdte Secc Cia 4to Año

So Ep Santos Cornejo Yuri Judith                     Cmdte Secc Cia 4to Año

COMPAÑÍA 3ER AÑO

Tte EP Acuña Diaz Ilich Magno                         Cmdte Cia 3er Año - Sección Personal (S-1)

Tco EP Cabrera Carranza Luis Edgardo           Cmdte Secc Cia 3er Año

SO EP Vargas Paredes Heiser Antonio             Cmdte Secc Cia 3er Año

SO EP Requejo Campos Reynulfo                      Cmdte Secc Cia 3er Año – Secc F/Militar

SO EP Daza Isuiza Fresia Rossio                        Cmdte Secc Cia 3er Año – Moral /Disc